Tiden

Jag tänker nu snurra in mig på ett resonemang vad det gäller tid, och vad tid är för något, få se var jag tappar bort mig någonstans. För vad tid är står inte helt klar för mig - ännu...
 

Här på Jorden har vi lärt oss att mäta tid i sekunder, minuter, timmar, dagar, år... osv.
För att kunna mäta något så måste du ha en början och ett slut ett dygn till exempel; vi vet alla när ett dygn börjar att räknas och när ett dygn är avslutat.
Vi har lärt oss att mäta tiden det tar att springa 100 meter, eftersom vi har en startpunkt och en slutpunkt.
Vi inbillar oss att vi kan manipulera med tiden genom att införa sommartid. Men de enda som vi lurar då är oss själva. Tiden är densamma. Vi får inte fler soltimmar per dygn bara för att vi säger att klockan är sju istället för åtta, de enda vi lurar är som sagt oss själva. Istället för att alla ska hålla på att ställa om klockan så kan ju de arbetsplatser som anser att de vill ge sin personal mer soltimmar lägga om arbetstiden under sommarhalvåret.

Varför detta tidsresonemang?

Jo för tid är världar, dimensioner. Utan tid inget liv. Och vad behöver tid för att finnas till? Jo en början och ett slut, eller ett tak och ett golv - med liv emellan... väldigt, väldigt avlångt då...
Tid blir som en väv där en del liv/händelser framträder mer än andra, eller rättare sagt påverkar vävens struktur mer.

Ta Jesu liv och vad som hände honom. Det har påverkat vävens struktur och mönster väldigt påtagligt - om man på håll skulle kunna se den.
Muhammed är en annan människa som har påverkat tidens väv så väldigt mycket.
För att nu få lite kvinnlig/manlig balans så har Maria, Jesu Mor, påverkat väven väldigt mycket, så har även Maria Magdalena gjort.
Alla religioner har sin/sina grundare som har påverkat och fortsätter att påverka oss.

Var och en av oss påverkar sin del av väven, väver in sitt mönster, sin struktur. Vi påverkar varandra, samarbetar med vissa mönster under olika perioder av våra liv.

Olika dimensioner.

Ja vi kan även väva tillsammans. Utan att veta om det? En del samarbetar faktiskt med naturväsen och med utomjordingar, vilket faktiskt innebär att våra tidsvävar går ihop, vävs ihop. Det blir nya okända mönster och strukturer som vi inte har sett tidigare, tror vi i vart fall. Eller har mönstret funnits förut? Var det så länge sedan så det har fallit i glömska av oss, eller är det alldeles nya mönster vi skapar?
 

Vad är liv?

Liv är att känna.
Liv är känslor.
Liv är rörelse.
Tiden är rörelse.

Du behöver rörelse för att leva, för att komma in i tiden. Tiden är rörelse.
När du vill leva, känna, så skapar du rörelse i havet. Hav-ande. Föds. Lever livet, känner, har kropp, har begränsning. Utan begränsning kan jag inte känna. Utan känslor inget liv. Cirkeln sluts...


Bettans Sidor      Skapare