Skapelse
berättelser


Bettans Sidor     Skapar Sidan

Jag tror att människor i alla tider har funderat på hur allt en gång har börjat. Hur världen föddes, blev till, skapades. Vi vill ha en förklaring till allt och om vi tror på det som andra för länge sedan har skrivit ner så är det upp till var och en att tro på det. Vad vi alla måste respektera och acceptera är att var och en av oss människor har en egen tro om hur världen en gång skapades.

Jag är intresserad av vad människor har trott på, och fortfarande tror, hur de förklarar hur vår värld skapades, så här delar jag med mig av det jag har läst - hitintills. Vad du tror på det är upp till dig själv.

Jag börjar med det vi tror är den tidigaste skriften om hur världen uppstod. Det gör jag för att jag är svensk och för att den tron har funnits (och fortfarande finns?) här i mitt land, Sverige. Varje epos kommer så småningom att ha en egen sida. På den här sidan har jag gjort en kort beskrivning av de epos jag har med här.

Den äldre Eddan (den poetiska)

Den äldre Eddan skrevs ner på 1200-talet e Kr. Det finns en bevarad handskrift från den tiden på Det Konglige Bibliotek i Köpenhamn. Den kallas Codex Regius.

Det anses att dikterna är tillkomna på 800 - 1000-talen och att de har sitt ursprung i västra Norge och på Island. De har diktats och återberättats muntligt i flera hundra år innan de skrevs ner.

Codus Regius är nerskriven och sannolikt redigerad efter tidigare handskrift. Det var det isländska prästerskapet som av historiskt intresse började smala och skriva ner de gamla dikterna.

Skapelseberättelsen finns i Valans spådom som innehåller 66 verser.

 

Enuma elish
Det Babyloniska skapelseeposet

Enūma eliš "när ovan" så inleds det Babyloniska skapelseeposet och det är från dessa ord som eposet fått sitt antika och moderna namn. Någon exakt datering för tillkomsten av Enuma elish finns inte. Utifrån språket så har det gissats på att den tillkommit mellan 1500 och 1000 f.Kr. Men alla existerande manuskript till senare tid, de är daterade från 800 f.Kr. och framåt. En del forskare vill tidsbestämma tillkomsten av eposet till 1700- eller 1600-talet f.Kr.

Eposet innehåller 7 tavlor vilka anses vara skapade av en enskild författare. Att minnas är att de här berättelserna har traderats och berättats muntligt i många år och generationer innan de blev nedskrivna.

Första tavlan innehåller 160 verser och börjar i urtillståndet, sedan berättar den om hur världen har skapats.

Gilgamesh eposet

Standardversionen är känd framförallt från lertavlor som hittats i samband med utgrävningarna av den assyriska kungen Assurbanipals bibliotek i Nineve (668-627 f.Kr.) i nordvästra Mesopotamien. Biblioteket förstördes 612 f.Kr. när staden attackerades av meder och babilonier. Tavlorna som hittades under ruinerna hade bevarats väl.

Eposet innehåller 12 tavlor. I den 11 tavlan berättas mycket utförligt om syndafloden. Den är utförligare berättad än vad den är i Bibeln, dessutom är Gilgamesheposets lertavlor daterade äldre än de bibliska skrifterna.

Eposets standardversion är författad av mästerskrivaren, exorcisten och läkaren Sin-leqi-unninni ("Sin, hör min bön"). Texten har av allt att döma skrivits av en och samma person. Helt med säkerhet att det är just han som har skrivit eposet kan man inte vara, samtidigt som det inte finns någon anledning att betvivla det.
Babylonisk tradition gör gällande att Sin-leqi-unninni var samtida med Gilgamesh, men förskarna är numera övertygade om att han levde under den mellanbabyloniska perioden (1600-1000 f.Kr.).

Det här är inget skapelseepos i den mening när det gäller hur världen skapades, men det här eposet ligger till grund för många andra böcker t.ex. bibeln. Ju fler uppgifter som hittas ju mer bekräftelse finns det för att det har varit en syndaflod, att namngivna personer har funnits, att händelser har inträffat osv.