Vad
Schack
symboliserar

 

Bettans Sidor     Skapar Sidan
 

Schackmönstret ville jag ha som bakgrund när det gällde den kvinnliga och manliga energin, alltså när jag funderade på vilka sidor jag skulle ha. Skapade dem i huvudet.

Då det var dags att infoga bakgrunden så kollade jag först upp vad schack symboliserar. Och jag blev häpen över att det stämmer så bra. 

Texten är tagen ur J.C. Coopers "Symboler, en uppslagsbok".

Schack
Det kungliga spelet om livet; kampen mellan ljusets andliga krafter och mörkret; mellan devas och asuras; mellan änglar och demoner som strider om herraväldet över världen; tillvaron som en tummelplats för motstridiga makter och krafter; uppenbarelse och återupptagande.

Det svart-vita eller röd-vita schackbrädet symboliserar spänningen mellan alla komplementära och antagonistiska krafter i tillvaron; det negativa och det positiva; natt och dag; sol och måne; manligt och kvinnigt; dunkelt och klarhet; månens ljus och mörker; tiden och rummet etc.
Schackrutornas korsade mönster representerar livets växlingar mellan gott och ont, lycka och olycka.

De sextiofyra kvadraterna är den omvandlande Shivas mandala och baseras på talkombinationen 8x8, som är templets och stadens grundläggande form och symboliserar kosmos med alla dess möjligheter och de krafter som verkar i universum och i människan.

Det runda indiska schackbrädet betecknar oändligheten och återfödelsens hjul.

Varje schackparti är en epok; att avlägsna pjäserna symboliserar en period av icke-uppenbarelse. Pjäsernas rörelser representerar förverkligandet av alla möjligheter i den närvarande världen och inom människan. Spelaren bestämmer själv vilka pjäser han flyttar och hur han flyttar dem, men varje drag får en rad ofrånkomliga konsekvenser; både den fria viljan och ödet är inblandade; anden är Sanningen, och därvidlag är människan fri; kroppsligt sett är hon ödets slav.

Kungen är solen; hjärtat; lagens och ordningens krafter. Hans förflyttningar begränsas av sinnevärlden.
Damen (eller visiren) är anden, rörelsefriheten och månen.
Löparen (eller elefanten) symboliserar den andliga världens härskare, och dess rörelsemönster är baserat på triangeln. Rörelser över de vita rutorna betecknar den intellektuella, positiva vägen; när den flyttas över de svarta (eller röda) rutorna går den fromhetens och underkastelsens väg, den negativa vägen. Löparens diagonala rörelser symboliserar det existentiella och kvinnliga som står under Jupiters välde.
Tornet (eller vagnen) representerar den världsliga makten och dess innehavare; dess rörelser bygger på kvadraten som symboliserar materien och jorden; de axiala torndragen som bryter igenom gränserna mellan svart och vitt betecknar det virila och manliga som Saturnus härskar över.
Springaren (eller riddaren) färdas både på intellektets och fromhetens vägar, men utan att vara besjälad av andens kraft; dess hoppande rörelser symboliserar intuitionen, men också en vinglande färd. Springaren är en Vandrare, en kringvandrande riddare; den har också förknippats med tempelriddarorden. Mars är springarens härskare.
Bonden är gemene man som genom invigningens sju stadier försöker korsa brädet för att nå fram till den åttonde rutan som symboliserar målet och invigningen. Att nå fram till det åttonde stadiet innebär att återvinna det förlorade paradiset, att förverkligas, att undfå upplysning och att vinna rörelsefrihet. Bönderna behärskas av kärleksparet Venus och Merkurius.

I arabiskt och spanskt schack dör inte kungen nödvändigtvis när ha ställs matt utan vanäras, besegras eller avsätts.
Tornet, som heter roque på spanska, är den fruktansvärda Roc som Sinbad Sjöfararen mötte, men ordet betyder också vagn, vilket förklarar tornets rätlinjiga rörelser.
Löparen är - liksom i österländskt schack - en elefant.
Någon dam finns inte. Istället använder man en pjäs som kallas Rådgivaren. Den kan i första draget flyttas till tredje rutan diagonalt eller rakt, men därefter kan den bara röra sig en ruta i taget diagonalt.

 

Vandrare Vandraren strövar planlöst i motsats till pilgrimen som går rakt mot sitt mål. Vandraren symboliserar också springaren i schack där han är den kringirrande riddaren eller vandraren som ger sig ut på en resa eller ett äventyr utan att veta var han hamnar. I buddismen symboliserar vandringen samsara, människan fångad i födelsen och dödens cykel tills hon när upplysning och befrielse och det "orörliga" centrum.

 

Bettans Sidor     Skapar Sidan