MAKT

Bettans Sidor     Skapar Sidan


Innehåll:

Vem vill ha makt?
Vad är makt?
Maktfrågor

Vem vill ha makt?

Jag tror att alla vill ha makt - i någon form.
Även om du med uppriktig ärlighet kan säga att du inte vill ha makt över någon annan människa, så vill du ha makt över dig själv. Har du det?

Hur är det med dina ägodelar? Hus, möbler, bil, mobiltelefon, pengar, böcker, filmer, trädgårdsredskap... Vill du ha kontroll över dina ägodelar och veta var de finns? Vem som använder dem - om du nu lånar ut dem?

Om du äger mark, skog, fastigheter, djur... så har du inte bara äganderätten utan även skyldigheter mot och om dem.
Om du anser att du har makt över dig själv så har du skyldigheter mot dig själv.

Vilka skyldigheter är det då?

  • Det jag förfogar över mår bra?

  • Utvecklas?

  • Ger största möjliga avkastning?

Vad innebär skyldigheterna för dig?

Vad är makt?
Och vem kan ha makt?

Makt att få bestämma över... -vad?

Det finns olika sorters makt:

  • Ägande

  • Kunskap

  • Ordets

  • Pengars

  • Kärlekens

Maktfrågor

När någon nämner makt så låter det negativt. Att bestämma över någon annan, några andra, något annat... Det finns många funderingar om makt.

Finns det någon positiv makt?

Vilka har makt?
Politiker?
Chefer av alla de slag?

Vad innebär makt?

Kan man dela med sig av makt?

Kärlekens makt - låter vackert, men hur fri är den som älskar?

Hur sårbar är den som har makt?

Väcker makt avund och maktbegär av andra?

Den som har makt, kan den lita på någon annan?

Är man som makthavare väldigt ensam i sin position?

Vad skulle samarbete innebära? Ett växande eller söndring?