Kvinnlig och Manlig energi
 

Bettans Sidor     Skapar Sidan

Vad schack symboliserar

 

Gudinnekraft/energi = att öppna sitt sinne för förändringar.
Att våga förändring är att ta till sig gudinnekraften - den kvinnliga energin.

Manlig energi = att våga strukturera upp sin värld. Att planera och schemalägga.

Den kvinnliga energin togs det avstånd från eftersom den är så föränderlig, svår att greppa.
Den som inte vill ha förändring utan förfining av ett visst tankesätt, en stel struktur, den tar avstånd från den kvinnliga energin.
Här får man inte blanda ihop gudar och gudinnor med manlig och kvinnig energi, för det är inte samma sak.

Gudar och Gudinnor är skapare och skaparinnor. De vet hur energin fungerar, de är mästare i skapandet, skapandet av världar. Vill man ha en hållbar makt som är lätt att överskåda (och behålla) så väljer man en stel struktur. För den är lättöverskådlig.

Vad vi inte tänkte på var att den i sin finaste förfining blir så skör.

Att ge alla rätt att skapa sin värld i världen det är svårt att överblicka, ha kontroll över. Det skapar en sådan mångfald.
Var och en är dessutom chef över sig själv.
Eget tänkande.
Det var det som var så skrämmande.
Tänk om någon tänkte större än mig själv! Då kunde ju makten vara förbrukad!

Att vi kommer mycket längre med samarbete det hade vi inte en tanke på.
Tänk vad vi hade kunnat skapa då!
Hur många dimensioner hade inte det kunnat bli, utvecklats till?
Vilken mångfald!

Vi vågade inte lita på varandra.
Någon kanske kunde ta makten över de andra och då skulle vi ju inte vara jämlika längre.
Vi har bevakat vårt eget.
Nu går det inte längre.
Inte för någon av oss.
Tappar vi våra Riken så står vi utan. Vi tappar då kunskap. Det är inte bra. Kunskapen borde förenas igen. Att användas av alla, att ges till alla. För att skapa bättre, hållbara Riken och tider.

Men det svåra är ändå, om vi släpper vår kunskap hur kommer den då att användas?
Vi vill att den ska användas konstruktivt till det bästa.
Den bästa av världar.

Det var ju så vi tänkte en gång...

 

Bettans Sidor     Skapar Sidan