Gudar
  och Gudinnor

Bettans Sidor      Skapar Sidan

Var välkommen du skrivare och mottagare, vi har väntat på dig. Du är väntad, längtad och synnerligen välkommen.
Vi är många här som vill sprida Guden och Gudinnans budskap.

ALLT ÄR ETT!

Jag hade i flera dagar känt ett starkt behov och en önskan om att åka till Vreta Klosters Klosterkyrka. Det är Sveriges första nunnekloster som legat där, om jag minns rätt så var det i början av 1100-talet som det byggdes och började att blomstra upp.
Jag var där för första gången sommaren 2006. Jag bor cirka 4-5 mil från kyrkan, men trots att jag flera gånger har åkt vägen förbi så har jag aldrig stannat till där - ända till dess då.

Kyrkor brukar kännas kalla och högtidliga men inte den här, den gav ett varmt bemötande och det fanns fullt av naturväsen i området. Det är inte vanligt vid kyrkor. Jag tyckte om att vara där, det fanns en hel del vänliga, varma väsen som hörde till platsen. Jag besökte den tillsammans med en väninna som jag känner att jag inte kan prata om "sånt här" med. Har försökt, hon blir för rädd när hennes verklighet naggas i kanten. Så det är bara att respektera och uppleva själv istället.  Det enda jag sa var att det känns skönt här, det är harmoniskt och det är en bra energi här, vilket min väninna höll med om.

Ja just det, nu hade jag i flera dagar känt ett starkt behov av, och längtan till, att åka till Klosterkyrkans område i Vreta Kloster så påskdagen 2007 åkte jag dit. Jag hade med mig ett skrivblock för det hade jag känt att jag behövde ha med mig. Jag var väntad, det var många som stod vid muren och välkomnade mig. Jag gick ett varv runt kyrkan sedan satte jag mig vid den gamla förrådsbyggnaden. Det var bara att börja skriva för "det kom" direkt.

Var välkommen du skrivare och mottagare, vi har väntat på dig. Du är väntad, längtad och synnerligen välkommen.
Vi är många här som vill sprida Guden och Gudinnans budskap.

ALLT ÄR ETT!

De skapade allt tillsammans att vårda och värna om.
För oss som vandrar på jorden att gemensamt ta hand om

Vi ska inte vara ensamma vi ska skapa. Skapa i kärlekens namn. För de två som skapat är kärlekens gudar/gudinnor. De två är ett.
Källan till all kärlek.
Grunden för det levande.
Universums skapare.
Allt livs skapare.

De borde inte ha splittrats.
De kommer att förenas.
De håller på att förenas.
Då kommer kärleken, den allomfattande, förlåtande, helande kärleken att spridas och genomsyra allt ännu en gång.
Då kommer mer att skapas.
Då kommer mycket att återskapas.
Då kommer mycket att nyskapas.
I kärlekens namn.
Med kärlekens ord.

Ingen kan äga det ordet förutom de två och endast de två gemensamt.
Det var därför som de blev splittrade.
Maktbegär från andra lyckades genom list och lögn sprlittra dem.

Det är därför du avskyr lögn.
Du blev själv utsatt och lurad.
Det blev vi alla.

Nu verkar vi för att hålla kvar kärleken.
Sprida kärleken.
Här i området finns kärlekens energi fortfarande kvar.
Den är aktiv.
Men den hotas.
Vi kommer att stå emot de krafterna. Det står så skrivet och så ska det förbli.

Vi är många som vaktar, som hjälps åt för att hålla kärlekens energi ren som den en gång var.
Här är den det.
Det var det du kände första gången. Det är den du har längtat tillbaka till. Det är den som genomsyrar dig nu.
Ta in den, känn det du  har längtat efter - kärlekens harmoni, kärlekskänslan.
Den lever fortfarande.

Vi lever här tillsammans med alla naturväsen som vill leva här, verka här, tillsammans med oss Kärlekens väktare.

Du är synnerligen välkommen.

Här har alltid varit en plats för glädje, samvaro och lycka.
Det sprider vi fortfarande.

Hos oss står husen, byggnaderna kvar och ännu fler finns till nu. Även naturväsena har sina byggnader tillsammans med våra.
Det kallas samverkan i kärlek.

Vi lever i alla tider för de två finns i alla tider, i alla världar, på alla plan och dimensioner.
 Ja i allt finns de.
De är den allra minsta atom och mindre än så.
De är det största och det minsta.
De är ALLT.

Det finns fler sådana här kärlekens platser över Moder Jord.
Vi är många som är kärlekens väktare.
Vi är outtröttliga.
Vi kommer alltid att finnas kvar.
Nu står det än en gång skrivet.
Skriv det många gånger.
Befäst det.
Sprid det.

Kärlekens ord bör spridas.

Det var inte bara Han det var även Hon som skapade från början.
Annars hade det inte kunnat skapas något varaktigt.
Det hade inte funnits kvar

Han och Hon måste samverka för att det ska skapas hållbart, varaktigt.

Med de kommer att skapa om allt igen. Det är så det är. Så att säga tidens gång.
Skapelsernas gång.

Det var det som de inte ville, de andra, de s om lurades, de ville behålla den här tiden i all tid framöver, ha makt, skapa själva, få del av kärleken. Men det är inte den sanna kärleken som de skapade med, de var heller inte Han och Hon därför är det inte hållbart, det håller på att störta samman.

De gör fortfarande vad de kan för att hålla sina världar, sina skapelser kvar. Men de kommer inte att lyckas för de är felskapade.
Fel energi som har samverkat.

Allt kommer att återgå till det ursprungliga.

Skapas igen.

Bortom Bortom.

Vi ses där.

Det var det de ville säga till mig, få nedskrivet.

Det är upp till dig själv att tolka, ta till dig eller förkasta helt och hållet.

Jag var frusen då, tackade för vår stund tillsammans och gick till bilen. Jag skruvade upp värmen när jag åkte därifrån och hem, men lyckades inte bli helt varm fören jag varit hemma en lång stund.

Bettans Sidor      Skapar Sidan

Vad står pentagrammet för i symbolspråket?