Dimensioner

Bettans Sidor     Skapar Sidan

Ett samtal fortsätter...

Jag frågar:
- "Gudinneenergin då? Eller balansen rättare sagt".
Då svarar han från en annan dimension så här:

Jo, vi saknar balansen just nu.
Det är det vi arbetar mycket på - att uppnå balans.
Den går inte att uppnå på konstgjord väg. Den blir inte stabil då. Den måste vara äkta. Det är bara det äkta som är hållbart. Det gäller i allt. Lura aldrig dig själv när det gäller det äkta, det sanna.

Gudinneenergin finns på Jorden - den äkta.
Vi måste låta den växa, men det är samtidigt svårt eftersom det måste vara balans - och förändringar blir det. Men det måste ske i den takt så att de inte skadar. Skadar alla världarna/dimensionerna som finns.
En stor förändring kan rasera mer än vad den skapar. Vi vill inte att världar ska rasa.

Så i en del världar måste utvecklingen gå lite långsammare för att de fortfarande ska kunna hålla ihop den - så skör har deras tid, deras liv blivit.
De klarar knappt av den minsta förändring längre för det finns inte längre något föränderligt, något nytt.
Det är då väven, tidsväven, blir så tunn och skör.
Det är lätt för andra att skada dom då. Men alla vet situationen. Alla vet att förändringar, nytt tänkande behövs för att rädda hela dimensionen
Bara den tanken kan rasera allt.
Då förstår du hur skör vår tid är.

Här nere på skaparplanet finns så många tankar, så mycket variation, eget tänkande, så här är tidsväven så stark.
Det är det som så många världar behöver få ta del av. För att stärka sin egen värld, sin egen tid.

Ett samgående mellan tiderna, dimensionerna kan inte ske på långa tider ännu. Eftersom det skulle innebära att tider gick under om det sker för snabbt. Det är därför som vi är lite emot ett samgående. Samtidigt är det vår enda chans att överleva, få finnas kvar.

Den tanken är svår för oss.
Vi ser det som vi måste släppa så mycket samtidigt är ju tanken inte värd något om den leder till undergång. Det vet vi.
Förändringen kommer att ske. Det är de första stegen som är svåra. Att omrikta energin. Ge energin andra banor. Fler banor. Samtidigt känns det faktiskt spännande.

Kunskap är makt men det är även ett ansvar också.

Att ansvara över kunskaperna kan vara ett tungt uppdrag.
Vem ska få ta del av kunskapen?
Hur kan och kommer kunskapen att utnyttjas?
För att få makt?
För att alla ska kunna ta del av den till allas bästa?
Till krigiska, destruktiva ändamål?

Allt har 2 sidor.
Hur kommer den här kunskapen att användas?
Vem väljer vilken sida av den som ska brukas?
Den som har/äger kunskapen eller de som kan få/ska få ta del av den.

Vilket/vilka utvecklingsplan kan få ta del av vissa kunskaper?

För vissa utvecklingsplan så är ägandet/makten (den personliga) viktigare än alla utveckling/välbefinnande. Då kan vissa kunskaper helt rasera eller åtminstone fördröja utvecklingen på det utvecklingsplanet.

Utveckling är hur du agerar och reagerar mot dig själv och andra. Att ta och ge. Där kommer vi tillbaka till energin.
Hur utnyttjar vi vår energi?
Hur lever vi?
Hur tänker vi?
Hur reagerar vi?
Allt detta är "energibemästrande".
Att rikta energi.

Bettans Sidor     Skapar Sidan