Enhörningar

Vad står det om Enhörningen i ett lexikon?

Enhörning, fabeldjur, omnämnt redan under antiken. Under medeltiden uppfattades som ett vitt hästliknande djur med klövar och ett långt, spiralvridet horn i pannan. Den ansågs som mycket skygg och kunde endast infångas av en jungfru, i vars sköte den sedan insomnade; den symboliserar jungfrulighet och renhet eller i religiösa sammanhang Kristus (jungfrun är då Maria).
I Storbritanniens vapen är den - som representant för Skottland - ett av de djur som håller upp skölden. Föregivna enhörningshorn kom vanligen från narvalar. I pulvriserad form användes det som renande medel mot olika gifter.

Land of The Unicorns

Mythical and magical,
gliding through the night,
a coat of soft fine velvet,
milky shimmering white.

Dark lashed eyes glowing,
mild creatures made of light,
delicately dancing,
under a moon so bright.


Innocent and shining,
untouched by human hand,
unknowing and untainted,
safe in their hidden land.

Their tinkling melodic voices,
ring throughout the glen,
in a sweet soprano song,
before they dance again.

Their exquisite beauty,
never will we see,
in the land of the unicorns,
may they live forever free.

 
©Wendy Hinson 04.05.2001
 

För dig som tycker om bilder på enhörningar,
 så finns det en sida med otroligt många enhörningsbilder.

http://byjoni.com/

UPP