Alver

Alver har blivit väldigt populära i och med Sagan om Ringen. Det är när filmerna kom ut som alvernas popularitet har stigit väldigt mycket.

Vilka är då dessa alver och finns det fler alvsorter än de som vi får stifta bekantskap med i filmerna? Hur lever alver?

Jag kan inte svara på alla dessa frågor, eftersom jag inte vet, men lite kan jag skriva om tack vare delar av sånger och några dikter, samt meddelanden från och av alver.
När du läser dem så känn efter med hjärtat, hör och känn språkmelodin. Kanske att du kan känna lite av deras oerhörda känslighet, deras sinne för skönhet, hur de överför sina känslor till varandra så att alla kan samkänna med varandra.. Det är på det sättet de kommunicerar med varandra, samt att de har ett talat språk och ett skriftspråk. De har även kroppsspråk och sånger, danser...

 

Ge dig hän när du läser deras dikter.

Alver
© A. E. Karlsson

De är kroppens uttryck i alla sina former
Separerar de kroppen från knoppen, så dör de.
När en bit av en alv dör, dör alven.
Varför?

För en alv är bara en alv när den lever i hundra procent,
uttrycker sig i hundra procent,
i allt den säger, i allt den gör,
för en alv är varenda rörelse poesi, kroppsmusik,
för en alv finns det ingen skillnad, allt,
allt är ett.

Hur kan det vara det största de lever för?
Om de lever så till fullo i sin kropp
vore det inte det att vara ett med alltet, samtidigt?
Jo man kan säga det att delvis är det att leva
så helt och hållet i sin kropp
att bara stå vid en bäck då bokstavligen känner du hela bäcken,
du känner hela vattnets dragning,
allting.

När du rör dig genom vinden,
så är det inte skillnad mellan vinden och dig,
det är också hemligheten för dig som människa
att få vara ett med allt...
 

Bortglömda Pojkar
© Linn

Bortglömda pojkar i landet ingenstans.
Glittriga alver ingen trodde fanns.
Dansar i dimman på ängarna varje natt.
Gråter och sjunger till ödebarnens skratt.
Kom och lek i sagobarnens land.
Kom, skratta, ta varann i hand.
Vi är bortglömda, sorgsna och gråtande små barn.
Dansar på ängar vi virkat utav garn.
Ty vi är sagopojkar ingen trodde fanns.
Lekande, skrattande i landet ingenstans...
 

Vi dansar för Modern
© A. E. Karlsson/Alver

Vi dansar för Modern
Vi dansar inom Modern
Vi är Hennes rytm
Vi är Hennes energi
Utan Henne kan vi ej leva

Vi kan ej vara still
Vi dansar så böljande, följande, vilsamt
Vi dansar så vilt, häftigt och sanslöst
Vi följer vår Moders rytm och begär
Vi hjälper Henne att uttrycka den Hon är

Vi är inget utan Henne
Vår Moder vi håller så kär
Vi är ett med Henne
Hon är ett med oss
Älskar ni Henne så hjälper ni oss

Vi får finnas till
Vi får dansa still
Vi får dansa med Er
För Ni hör Modern till

Gemensamt vi kan dansa
Vi kan hjälpa Er att fyllas av Modern
Vi kan hjälpa Er att dansa med Modern
När vi förenar vår energi
Med Moderns energi

Då kommer kärleken att blomma
Då kommer portar att öppnas
För genom oss är Ni portar
till Er själva
och till oss.

Dansa med oss
Vi förenas alla med Modern.
 

UPP