"In the whole history of the word there i but one thing that money can not buy... to wit - the wag of a dog's tail."
 

- Josh Billings -
 

"I hela världshistorien finns det blott en sak som ej kan köpas för pengar... det är en hunds svansviftning."

Gå vidare till Deeshotwys hemsida