Gudinnan Azna

Azna har många namn, en del kallar henne för Ashara, Teodora, Sofia eller Isis, det lär vara samma Gudinna.

Namnet Azna har jag fått från Sylvia Brownes bok "...". Där berättar hon om den kvinnliga aspekten av Gud - Gudinnan Azna.
Hon talar om att Aznas dag är den 8 december.

Asherah lär vara vår kristna gud Jahves kvinnliga motsvarighet.
Asherah kallas även för Ashima eller Ashara.

I "Ashimas Bok" skriven av Caroline Giertz kan jag läsa om Carolines funderingar och efterforskningar om namnet Ashima.
Citat:
"Ashima är en gud, nämnd i Gamla testamentet. I andra Kungaboken, 17:30, och på vissa ställen som en fotnot till Amos, kapitel 8:14. "De som svär vid Samarias synd* - de ska falla och aldrig resa sig mer."
*skuld/Ashima

Mer citat ur Ashimas Bok:
"Enligt några historiker är Ashima en variant av pan eller en get. Enligt andra är Ashima en kvinnlig gudinna, kopplad till månen och med en vit duva som symbol.
Och enligt några är denna gudinna densamma som Asherah, och vår kristna gud Jahves hustru. En hustru som han av någon anledning gjort sitt bästa för att utplåna varje spår av. Somliga hävdar att han hade två fruar, somliga att Ashima och Asherah är olika namn på samma gudinna.
I bibeln sammankopplas alltså Ashima med skuld och synd, men i indiska babynamnsböcker betyder det gränslös."
Slut citat.

"Ashimas Bok" utkom hösten 2006. Jag rekommenderar dig som är intresserad av den kvinnliga gudsaspekten att läsa den. Boken ger många funderingar, eller så kan du läsa den som en underhållande roman om du vill det.

ISBN 91-85505-11-0
Normal förlag, Åsögatan 174, 116 32 Stockholm
www.normal.se

Isis, egyptisk fruktbarhets- och modersgudinna, syster och maka till Osiris. Deras son är Horus, och hon är mest känd som modern med Horusbarnet. Dyrkan av Isis spred sig under hellenismen till Romarrikets alla delar och hade stor betydelse för uppkomsten av kristendomens Mariadyrkan.

Det är vad jag hittade om Isis i Bonniers Lexikon.

Är du som jag intresserad av Gudinnan och vem/vad det kan vara, om hon överhuvudtaget existerar. Jag har skrivit lite om henne och även om skaparguden här:


UPP