Bettans
Gudinnefunderingar

Mina funderingar om Gudinnan... oj, det är så stort, så stort samtidigt så litet, så litet. Hon finns nämligen i allt, precis allt.
Han också.

Om vi försöker skapa något med bara en av energierna så blir det obalans. När det är obalans så slår det åt olika håll till dess att balans har uppnåtts. Om du försöker skapa något med endast kvinnlig energi (eller endast manlig energi) så kommer det inte att bestå, vara hållbart.

Det är det som har inträffat, det står och slår just nu för att skapa balans. Lika mycket kvinnlig och manlig energi som samspelar då skapas det mångfald i utveckling samt stabilitet och struktur - i samverkan.

Den här sidan fick mig verkligen att fundera över de kunskaper som jag har fått genom mitt liv. De jag alltså har hitintills och de är inte så många eller så mycket. Men jag ville göra ett försök att samanställa dem och dela med mig av dem till dig som också är intresserad av sådana här funderingar. Det ledde till att jag skapade en egen sida som jag kallar för Skapare.

Att läsa skaparberättelser är intressant. Vår kristna bibel är inte den enda källa där vi kan läsa en skaparberättelse. Det finns Gilgamesheposet, den Babyloniska Skaparberättelsen "Enuma elish" och många fler. Muntligt så tror jag att alla folkslag har sin berättelse om hur livet och människorna skapades/uppstod. En del i muntlig tradition, några har skrivit ner den. Det är de nedtecknade berättelserna som har överlevt till våra dagar och som vi kan ta del av.

 

 

 

UPP