Ärkeänglar

           


Ärkeängeln Michael
ill.
© M. Kvist

           

           

Ärkeänglar

De största och mäktigaste av änglarna. Har ett vingspann på upp till 16 meter och förmågan att ingripa i världspolitiken. Stoppade bland annat kriget i Jugoslavien från att utvecklas till ett världskrig. Kan vara på olika platser samtidigt.

Det finns över tvåhundra olika ärkeänglar. Vilka känner du till och vilket kännetecken brukar de avbildas med?
Det här har jag fått fram ur olika böcker:

Gabriel - en lilja. Den gudomliga barmhärtighetens budbärare. Framställs i konsten ofta i bebådelsescener med Maria.
Michael - ett svärd. Enligt tron den äldsta av ärkeänglarna. Laggivaren och den gudomliga rättvisans härold. Avbildas som en krigare med svärd ofta dödande en drake.
Rafael
- stav och kurbitsflaska. Representerar gudomens vakande och läkande förmåga. Uppträder i bibeln som välgörare och skyddsängel åt Tobit och dennes son Tobias. Han uppträder även som en pilgrim då med staven och kurbitsflaskan.
Mariel
- en rosa ros. Förlåtelsens, kärlekens och helandets ängel.
Uriel
- en bok eller en bokrulle. Himlens och stjärnornas väktare. Guds eld, står för siarkraften och visdomen.
Chamuel är Guds öga.
Jofiel är Guds skönhet.
Zadiel är Guds rättvisa.

           

Texterna på den här sidan är ur boken
"Ärkeängel MiChaEl" av ©M. Kvist
Jag får använda dem på den här sidan
 med tillstånd av Mikael Kvist.

           

Arketyper

Ärkeänglar
Vilka är vi?
Vad är vi?

Vi är de som lever för evigt
Vi är Guds arketyper -
allt liv formas efter våra förebilder
Vi är Guds ansikte -
vår närvaro lyser i meditation och bön
Vi är Guds budbärare -
våra ord berör era hjärtan
Vi är Guds tjänare -
våra grundläggande krafter och principer
uppehåller universums eviga rörelse

           

Änglar på Jorden.

Många som har inkarnerat och inkarnerar till Jorden i denna tid är utomjordiska själar. Några är änglar och några få är från ärkeänglarnas hemvist. Vi är omgivna av dem och det beror på vår egen ödmjukhet om vi förmår att se dem alla, förklädda som de är.

Änglars svårighet är att äga tillräcklig självbevarelsedrift. De dras automatiskt till sina hem på högre plan. De har svårt att hantera egocentricitet och det medför lätt självutplåning. De kan inte leva sig in i villkoren för livet på Jorden och blir därför uppätna av andra i deras omgivning. De har ofta korta liv vilket de lika ofta är medvetna om sedan barnsben. De väljer ofta mycket svåra inkarnationer på Jorden. Ur deras synvinkel är det redan så svårt att bara inkarnera så ytterligare börda gör varken till eller ifrån. Deras uppdrag kan sällan förstås på Jorden. De sår ofta frön i människor, i plågoandar eller vänner, som de sällan eller aldrig själva får se gro. Deras uppgifter är många gånger stora i det lilla.

Ärkeänglars svårighet är av ett annat slag. Dessa kosmiska väsen bär det kosmiska såret inom sig som uppstod i och med splittringen mellan ljuset och mörkret i tidernas begynnelse. Konstnärer har ofta inspirerats att fånga både ljuset och sorgen som lyser i deras ögon. Smärtan är alltid störst när de återvänder till Jordeplanet eller det så kallade ursprungsplanet. Där är sprickan som störst och går igenom deras hjärtan. Striden mellan ljus och mörker är ärkeänglarnas motsvarighet till evolution och är deras återvändande till helheten. Ärkeänglars uppgifter är i allmänhet av större slag än änglars. De vakar över och tillgodoser hela kontinenters behov av ljusflöde. De inkarnerar även som väktare till världslärare.

Ärkeänglar äger inom sig både det högsta och det lägsta. Därför kan de förstå såväl det högsta andliga ljus och den djupaste mänskliga passion. Dessa egenskaper gör dem till perfekta budbärare mellan Gud och människan. De förstår och lyssnar till mer av människans bön än vad människan själv förstår.

           

Av himlen kommen

För den som är av himlen kommen
Vad är svårt?
Att finna vägen tillbaka till himlen
eller att leva på Jorden?

Att bringa de himmelska sfärerna till Jorden är svårt

Att jorda de himmelska krafterna
Den största utmaningen

Att rota rötterna
Den största livsuppgiften
För den som är av himlen kommen
 

           

Vägvisare

Som andliga vägvisare
är vi upplysande ljus för öppna sinnen

Som skyddsängel
tar vi när som helst en fysisk kropp

Som inspirationssjäl
sänker vi oss ned i en moders kropp
och föds som barn
 

           

En levande motsats

Vi är en levande motsats
Vi är sammansatta
av det högsta och det lägsta

Vår kärlek
sträcker sig från den högsta andliga kärlek
till den djupaste mänskliga passion

Våra liv
startar i Gud
och slutar i den fysiska världen

Vi uppenbarar oss
i evolutionens livsformer
men existerar bortom tiden

Vi älskar
Vi lever
Vi skrattar
Vi gråter

Detta är vi
Detta är våra liv
mellan dig och Gud

           

UPP