Skyddsänglar

Jag är med dig i allt
© M. Kvist / Maria

Jag känner dina känslor
Jag gråter dina tårar
Jag skrattar din glädje
Jag är med dig i allt
 

Skyddsänglar 2 

 

Skyddsänglar
Ur Vita Vingar Nr:15-16 1998

Många gånger kan en skyddsängel vara någon helt annan än en ängel. Det är inte ovanligt att det är till exempel en avliden släkting som kommer och räddar vid en olycka. Begreppet skyddsänglar är alltså brett.

Det är inte vanligt att någon äger en personlig skyddsängel som är en ärkeängel med det finns. Förutsättningen för en nära kontakt med dem liksom andra änglar är att man mött dem och på något sätt levt nära dem. På Jorden eller på ett annat plan. Närhet är alltid ett nyckelord.

Samma plats
© M. Kvist / Maria

Din relation med din skyddsängel är som en kärleksrelation. Alla skyddsänglar skyddar med kärlek. Skyddsänglar går inte till arbetet för att sedan gå hem, utan det är deras liv. Deras väsen är att älska andra varelser. Det är därför de kan finnas till för mig dygnet runt.

Möt mig vid samma plats
Avskilt - som ett hemligt möte med din käresta
Jag är alltid vid din sida
men ge oss en plats som är vår

Väntan och förväntan blir alltid stor
Den bringar dig närmare mig
Den bringar mig närmare dig
Längta till den stunden och platsen

För mig är det en trädgård
Avskilt
bara du och jag.

Det din skyddsängel ber om är att du skall avsätta en plats och en tidpunkt för att mötas. Tänk gärna orden: "Jag ger den här stunden till min skyddsängel". Välj gärna ut en plats i ditt rum så att det blir en vana att komma i stämning. Det skapar längtan. Den bringar dig närmare Henne och det bringar Henne närmare dig. Då kan Hon ta dig till sitt hem.

En förutsättning för en skyddsängels närvaro i ditt liv är att du önskar att skyddsängeln ska finnas nära dig. En annan är att man måste önska dem nära. De kan aldrig ingripa i människors fria vilja. Dessutom är det få som förstår att de kan komma så nära dig att de kan hålla om och att de kan tala till dig.
 


 

Även om du inte hör
© M. Kvist / Maria

Jag kände mig förtvivlad och instängd i mig själv. Jag ville inte tappa bort min skyddsängel. Jag ville inte springa förbi Henne som om Hon inte fanns. Min önskan var att kunna tacka för varje gång, tacka genom att lyssna när Hon talar. Men jag förstod att jag inte alltid gjorde det. Det är svårt att tacka någon jag inte ser, någon jag inte hör - någon jag bara vet finns där. Då kom de här orden som svar:

Jag ser dig
Jag talar till dig
Jag ger av mig till dig
Jag berör dig

Du känner min blick
även om du inte ser mina ögon
Du hör mig tala
även om du inte hör mina ord
Du blir berörd av mig
även om du inte känner
Du tar emot av mig
även om du inte förstår

Jag ser vad din själ ser
Jag hör vad din själ hör
Jag känner hur din själ blir berörd
Jag vet vad din själ tar emot

Det är kärlek
Jag är din för evigt

Hon ser att du ser Henne, även om du inte i ditt dagsmedvetande vet om det. Hon hör din respons. Hon uppfattar hur du lyser upp, hur du tar till dig Hennes ord. Du kanske själv yppar Hennes ord till någon annan, utan att förstå var de kommer ifrån. Hon känner dina andliga känslor. Hon känner ditt hjärta.

Även om du inte tackar alla gånger, så räcker det att du någon gång lyckats visa tacksamhet och uppmärksamhet. De två orden är synonyma i det här fallet. De är nycklar som gör att Hon kommer mycket närmare. Då kan Hon ge och du ta emot utan att du förstår att du tar emot.

 

UPP