Änglar

Hur många änglar finns det?
En enda, som förändrar vårt liv,
är mer än nog.

Det finns många frågor när det gäller änglar. Här tar jag upp några av dem. Mycket av materialet jag använder mig av på de här sidorna har jag fått tillåtelse av Mikael Kvist att använda. Med andra ord allt som är skrivet här är det copyright på. Det innebär att du inte får kopiera av det utan deras tillåtelse.

Vill du komma i kontakt är adressen:
kontakta(at)mikaelkvist.se
 

Är det någon text som jag har skrivit så är min adress:
bettan@bettanssidor.se

Har änglar vingar eller är det endast en symbol för att de är kosmiska budbärare?

Vingar som symbol står för frihet, vidgade perspektiv, närhet till himlen och ljusets källa i Gud. Ärkeänglars vingar är inte symboliska - de är verkliga. Utvecklandet av vingar är en naturlig förlängning av de energiströmmar som går genom livsformers kroppar. Det är inte bara på det andliga planet som vingarna är fysiska. Ärkeänglar kan även låta vingarna ta fysisk form när de befinner sig i fysiska kroppar. Ärkeänglarna är mycket äldre än människan - äldre än de flesta livsformer på Jorden. Därför är det fåglarna som har formats efter ärkeänglarnas arketyper och inte tvärtom.

Att det finns olika sorters änglar vet nog alla. Vi har hört talas om ärkeänglar och änglar inte minst från bibeln. Vilken skillnad är det på dem och finns det fler änglar?


Enligt Mikael Kvist, som är klärvoajant, finns det tre olika varianter av änglar:

Ärkeänglar

De största och mäktigaste av änglarna. Har ett vingspann på upp till 16 meter och förmåga att ingripa i världspolitiken. Stoppade bland annat kriget i Jugoslavien från att utvecklas till ett världskrig. Kan vara på olika platser samtidigt.

Änglar

Har ett vingspann på åtta till tio meter. Kan röra sig fritt genom tid och rum men bara befinna sig på en plats åt gången. Har makt att ingripa i enskilda människors liv.

Änglar av Modern

Färgstarka änglar. Har visat sig på jorden först de senaste åren. Har en varmare och mjukare framtoning än änglarna av fadern.

Vilka mer skillnader finns det mellan änglarna?

Det finns distinkta skillnader mellan ljusväsen, änglar och ärkeänglar. Till ängel och ljusvarelse kan man utvecklas, men inte till ärkeängel. Man kan säga att änglar och ljusväsen är mycket lätta i sin struktur och därmed relativt oberoende av materien i denna värld. De kan dock endast befinna sig och uppenbara sig på en plats i sänder.

Ärkeänglar är gränslösa. De är totalt oberoende av materia, tid och rum - därför kan de befinna sig på ett oändligt antal platser samtidigt. Änglar och ljusväsen existerar normalt på högre dimensioner och plan än Jordens. Från dessa utvecklas de vidare tills de går upp i Gud. Ärkeänglar däremot lever i Gud. De är oändliga och återfinns över hela universum på alla dimensioner och plan. Utseendemässigt är det också en skillnad i vingarnas storlek. Ärkeänglar har betydligt större vingar och framför allt gör de ett mäktigare intryck genom sin utstrålning från sin existens i Gud.

Ärkeänglar är eviga varelser som inte lever under samma lagar som övriga varelser. De utvecklas inte enligt vanlig evolution. De existerade före skapelsen av universum. Ärkeänglarna kommer att gå bortom bortom och fortsätta in i nästa skapelse. De är beståndsdelar, byggstenar, av Gud och från Gud utsända. Genom sina ärkeänglar vandrar Gud på Jorden.

Vill du läsa mer om ärkeänglar och änglar så har de en egen sida. Den innehåller även dikter om och från dem.

Men skyddsänglar då? Vad är de för sort, för de har jag ju hört talas om i hela mitt liv; nu hade han/hon änglavakt... de måste haft änglavakt... det kan ju även stå i tidningen eller sägas på TV, när det handlar om överlevande efter en svår olycka. Skyddsänglarna har en egen sida.

Änglar av Modern har även de en egen sida.

Om du vill läsa mer om olika slags änglar?
Länka dig då till min
Änglalitteratur sida. Där kan du se vilka böcker jag har hittat som handlar om änglar. Där kan du även länka dig vidare till olika sajter där du kan beställa böcker som handlar om änglar.

En hel del av texten här ovanför är kopierad ur Ärkeängel MiChaEl skriven av Mikael Kvist. Den boken finns att läsa om på sidan Änglalitteratur.
(OBS! Copyright, jag har Mikaels tillstånd att ha hans text på den här sidan, vill du själv använda texten så kontakta Mikael.)

Vet du någon bra och upplysande sajt som handlar om änglar eller någon bra bok så skriv om det till mig. Adressen är bettan@bettanssidor.se


UPP