I sagans vrå


Min trädgård den vill jag ha på
eget vis.
Grön är tulpanen
Lila är granen
Gräset som jag sått, är lysande blått.
Det var ju på lek
men grannarna de skrek:
Hon är ju rent av från vettet!
Hur kan hon göra på detta sättet!
Du, nu på resan är jag glad och rik,
för tankens kraft
är sagolik!


 

 

 

Bettans Sidor

Innehåll/Nästa

Ängla Sidan